Algemene voorwaarden

 

Verzending

De bestellingen worden elke week op woensdag gemaakt. De naamplaatjes worden handgemaakt met epoxy, dit is een drooghars. De epoxy heeft 3-4 dagen droogtijd nodig. 

 

 • Brievenbuspost België (€4,50) Levertermijn van ongeveer 1-4 werkdagen na de verzendbevestiging, zonder track & trace. 
 • Pakketverzending België (€ 6,40) Levertermijn van ongeveer 1-2 werkdagen na de verzendbevestiging, met track & trace. 

 • Brievenbuspost Nederland (€ 5,80) Levertermijn van ongeveer 3-5 werkdagen na de verzendbevestiging, zonder track & trace. 

 • Ophalen te Dilsen-Stokkem 

 

Let op: levertermijn kan variëren afhankelijk van de drukte bij Bpost. Bij brievenbuspost is er geen garantie, dus kunnen wij niet optreden wanneer een pakje verloren gaat. 

 

Betaalopties

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • KBC/CBC-Betaalknop
 • Belfius Pay Button

Retourneren

Aangezien alle producten gepersonaliseerd zijn, is retourneren geen optie. 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken met de naamplaatjes. Laat je hond dus niet spelen met het naamplaatje en let erop dat de hond er niet op kan bijten. Wanneer het naamplaatje beschadigd aankomt, raden we aan om direct met ons contact op te nemen binnen de 2 dagen. Wij bekijken dan wat we voor je kunnen betekenen. 

 

Voorwaarden en condities

Hangin' Bone

E-mail: hanginbone@hotmail.com

Tel: 0476346161

Adres: kapelstraat 39, 3650 Dilsen-Stokkem

Ondernemingsnummer: 0763.337.540

Statuut: Student zelfstandige

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van hangin’ Bone, een student-zelfstandige met maatschappelijke zetel te kapelstraat 39, Dilsen-Stokkem, BTW BE0763337540. Hangin’ Bone biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hangin’ Bone moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hangin’ Bone aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hangin’ Bone niet. Hangin’ Bone is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hangin’ Bone is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via Instagram of e-mail.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hangin’ Bone . Hangin’ Bone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

[Hier moet u een zo concreet mogelijke beschrijving geven van:

 • Hoe bestel je? 
  Stap 1: Ga naar de pagina "Shop".
  Stap 2: Kies het product.
  Stap 3: Vul de nodige informatie aan (zoals; naam hond, kleur flakes, ...), voeg toe aan de winkelwagen en druk op bestellen. 
  Stap 4: Kies de naar jouw gewenste verzendmethode. 
  Stap 5: Vul jouw gegevens in.
  Stap 6: Bevestig de verzendmethode.
  Stap 7: Kies de naar jouw gewenste betaalmethode ( Bancontact, KBC/CBC-Betaalknop en Belfius Pay Button)
  Stap 8: Accepteer de algemene voorwaarden en voltooi de bestelling door op "koop nu" te drukken. 

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • KBC/CBC-Betaalknop
 • Belfius Pay Button

Hangin' Bone is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland

 

De levering gebeurt door Bpost.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Hangin’ Bone.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Hangin’ Bone was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Hangin’ Bone.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Hangin’ Bone te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hangin’ Bone.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

 

Artikel 8: Klantendienst


Hangin’ Bone is bereikbaar via Instagram: @hanginbone of via email: hanginbone@hotmail.com. Je ontvangt een antwoord binnen de 2 werkdagen. 

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Hangin’ Bone beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Hangin’ Bone zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Hangin’ Bone, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het verwerken en verzenden van de bestelling.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hangin’ Bone, Kapelstraat 39 3650 Dilsen-Stokkem, Hanginbone@hotmail.com; kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Hangin’ Bone, Kapelstraat 39 3650 Dilsen-Stokkem, Hanginbone@hotmail.com.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Hangin’ Bone om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hangin’ Bone. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Hangin’ Bone heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.